Ønsker du at søge om støtte fra fonden, er det vigtigt, at du sørger for at opfylde følgende betingelser:

- du skal sikre dig, at det projekt, som du søger til, ligger inden for fondens formål,

- ansøgningen skal fremsendes til fondens mailadresse i PDF-format,

- ansøgningen skal mindst indeholde 1) en projektbeskrivelse, 2) en tidsplan, 3) et budget, der viser, hvordan du vil finansiere dit projekt, herunder hvor meget du selv bidrager med, 4) CV på de personer, der er involveret i projektet.

Fonden forbeholder sig til enhver tid retten til at anmode om yderligere information.

Efterfølgende ændringer i projektet eller ansøgningens oplysninger skal meddeles fonden. Ligeledes skal fonden informeres, hvis ansøger forinden behandling af ansøgningen, modtager støtte andetsteds fra.

Ansøgninger til næste ansøgningsrunde skal være modtaget senest den 8. november 2019. Tidsfristen er absolut.

De modtagne ansøgninger behandles på bestyrelsesmødet den 19. november 2019, hvorefter ansøgerne modtager besked.