Bemærk: Fonden uddeler ikke pt. midler

Den seneste tid har fonden modtaget ansøgninger, der åbenlyst falder uden for formålet. Sådanne ansøgninger modtager et administrativt afslag. Brug derfor tid på at sikre dig, at din ansøgning falder inden for formålet. Det sparer tid hos både dig selv og fonden.

Ønsker du at søge om støtte, er det vigtigt, at du sørger for at opfylde følgende betingelser:

- du skal sikre dig, at det projekt, som du søger til, ligger inden for fondens formål, jvf. oven for,

- ansøgningen skal fremsendes til fondens mailadresse i PDF-format,

- ansøgningen skal mindst indeholde 1) en projektbeskrivelse, 2) en tidsplan, 3) et budget, der viser, hvordan du vil finansiere dit projekt, herunder hvor meget du selv bidrager med, 4) CV på de personer, der er involveret i projektet.

Fonden forbeholder sig muligheden for at anmode om yderligere information.

Ændringer i projektet eller ansøgningens oplysninger skal meddeles fonden. Ligeledes skal fonden informeres, hvis ansøger forinden behandling af ansøgningen, modtager støtte andetsteds fra.

Fonden uddeler ikke pt. midler.