Kun åben for ansøgninger 15. september 2022 - 15. oktober 2022.

Ønsker du at søge om støtte, er det vigtigt, at du sørger for at opfylde følgende betingelser:

- du skal sikre dig, at det projekt, som du søger til, ligger inden for fondens formål,

- ansøgningen skal fremsendes til fondens mailadresse i PDF-format,

- ansøgningen skal mindst indeholde 1) en projektbeskrivelse, 2) en tidsplan, 3) et budget, der viser, hvordan du vil finansiere dit projekt, herunder hvor meget du selv bidrager med, 4) CV på de personer, der er involveret i projektet.

Fonden forbeholder sig muligheden for at anmode om yderligere information.

Ændringer i projektet eller ansøgningens oplysninger skal af egen drift meddeles fonden. Ligeledes skal fonden informeres, hvis ansøger forinden behandling af ansøgningen, modtager støtte andetsteds fra.