Manufakturhandlerforeningen i Kjøbenhavns Almene Fonds formål er følgende:

- at fremme tekstilbranchens almene interesser,

- at yde støtte til nuværende, tidligere og værdigt trængende ansatte indenfor tekstilbranchen,

- at yde støtte til uddannelse og videreuddannelse, herunder ved studierejser og studieophold, for yngre tekstilhandlermedhjælpere,

- Ud over de nævnte formål kan der i særlige tilfælde ydes støtte til andre velgørende og almennyttige formål efter bestyrelsens skøn, herunder hædersgaver som påskønnelse for særlig indsats for eller til støtte for tekstilbranchen.

Det er afgørende for behandlingen af en ansøgning, at denne ligger klart inden for fondens formål. Ligger ansøgningen uden for fondens formål, kan fonden desværre ikke give støtte. Så læs formålet grundigt igennem, før du ansøger fonden.