Fondens næste ansøgningsrunde løber fra den 15. september 2023 til den 15. november 2023. Ansøgninger behandles ikke udenfor perioden. 

Ønsker du at søge om støtte, er det vigtigt, at du sørger for at opfylde følgende betingelser:

- du skal sikre dig, at din ansøgning, ligger inden for fondens formål.

- ansøgningen skal oploades til følgende platform: https://mfk-almene-fond.grant.nu/profile

- ansøgningen skal som minimum indeholde 1) en uddybende projektbeskrivelse, 2) en tidsplan, 3) et budget, der viser, hvordan du vil finansiere dit projekt, herunder hvor meget du selv bidrager med, 4) CV på de personer, der er involveret i projektet.

Fonden forbeholder sig muligheden for at anmode om yderligere information.

Ændringer i projektet eller ansøgningens oplysninger skal af egen drift meddeles fonden. Ligeledes skal fonden informeres, hvis ansøger forinden behandling af ansøgningen, modtager støtte andetsteds fra.