Fondens bestyrelse består af følgende medlemmer:

Sune Bjerno, formand: Designmanager, ejendomsmægler, indtrådt i bestyrelsen i 2010.

Peter Vallentin, næstformand: Adm. direktør og ejer af Bacher Work Wear A/S, indtrådt i bestyrelsen i 2022.

Henrik Nielsen: CEO, Devote Agency, indtrådt i bestyrelsen i 2022.

Birgitte Lydik: Fondsrådgiver, chefkonsulent, bachelor i klassisk arkæologi, indtrådt i bestyrelsen i 2016.

Esben Mærsk-Møller: Direktør, indtrådt i bestyrelsen i 2023.